Cyberverzekering
IN HET MKB
 • Gehackte telefooncentrale
 • Politievirus / Locky ransomware
 • DDOS
 • Kwijtraken laptop of USB stick
 • Datadiefstal
 • Naar schatting wordt ongeveer 1 op de 3 MKB’ers slachtoffer van een of andere vorm van cybercrime
 • MKB’ers vormen een aantrekkelijke prooi voor cybercriminelen omdat er meer bij hen te halen valt dan bij de gemiddelde consument, maar de meeste ondernemers hebben hun cybersecurity niet beter geregeld dan de gemiddelde consument.
NIET DIRECT ZICHTBARE GEVOLGEN
 • Verstoring in de bedrijfsvoering (bedrijfsschade)
 • Verlies van klanten
 • Reputatieverlies
 • Verlies intellectuele eigendommen
 • Stijging verzekeringspremies en beveiligingskosten
DIRECT ZICHTBARE GEVOLGEN
 • Een offline website
 • “schermen op zwart”
 • Waarschuwing aan klanten
 • Beschermingsmaatregelen voor klanten
 • Boetes
 • PR en crisiscommunicatie
 • Advocaat- en proceskosten
 • Verbeteringen aan beveiliging
 • Kosten forensisch onderzoek
EIGEN SCHADE (first party)
 • Data inbreuk
  • Forensisch ICT onderzoek
  • Kosten externe deskundigen melden inbreuk (juridisch, communicatie betrokkenen, meldplicht, callcenter etc.)
  • Kosten kredietbewaking betrokkenen
  • Kosten crisismanagement en PR
 • Bedrijfsschade
  • Omzetderving veroorzaakt door een hack
 • Hacker schade
  • Kosten herstel website, intranet, netwerk, computersysteem, programma’s of data
 • Cyber afpersing
  • Kosten en vergoedingen van onderzoek, assistentie en eventueel betaald losgeld
 • Verlies van geld op rekening en hacking van telefooncentrale
AANSPRAKELIJKHEID (third party)
 • Privacy aansprakelijkheid
  • De gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens
   • Kosten van onderzoek
   • Claims van individuele personen
   • Schending geheimhoudingsplicht
   • Boetes opgelegd door autoriteiten / toezichthouders, of andere verplichte vergoedingen
 • Cyber aansprakelijkheid
  • Schade die ontstaat als een website of e-mail onbedoeld een auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat.
WAT KOST 72 UUR OFFLINE ZIJN BIJ UW ORGANISATIE?

Denk hierbij aan o.a. cyberschade als:
 • Verkoopschade.
  • Aantal uur offline * de gemiddelde omzet per uur = verkoopschade
 • Bedrijfsschade
  • Vermindering van de bruto winst
 • Verhouding offline en online omzet

MEDEWERKERS
 • Investeren in cultuur en bewustwording
 • Altijd uitloggen
 • Verstuur gevoelige data versleuteld
 • Infecties met ransomware vinden in belangrijke mate plaats door medewerkers die privé e-mail lezen op hun werkplek
 • Generieke bewustwordingscampagnes worden steeds minder effectief
  • Campagnes zijn alleen effectief als deze gericht zijn op een gedragsverandering in een specifieke situatie

Wenst u ook een cyberverzekering? Neem contact met ons op!

brainstorm